Terapia światłem czerwonym MitoHACKE korzystnie wpływa na zdrowie skóry, odmładza ja i działa regenerująco. 

Energia słońca w domowym zaciszu, bez ograniczeni, bez szkodliwych fal UV i ekspozycja ciała na często palące ciepło, agresywne ciepło – z jednostką MitoHACKER to wszytko jest możliwe.

 

Sun of a Beach from Cartoon Brew on Vimeo.

MitoHACKER to także rozwiązanie na ponurą, deszczową jesienno – zimową pogodę, to w tym okresie dopadają nasz zmienne stany emocjonalne, spowodowane brakiem naturalnego światła.

Dzięki stymulacji układu krwionośnego, wspieraniu układu mitochondrialnego i co najważniejsza  stymulacji syntezy kolagenu skórnego, jesteśmy wstanie skutecznie:

– odświeża , odmładza skórę,

– zmniejsza blizny,

– przyspieszać gojenie się ran, wybroczyn czy urazów fizyczny.

 

W tym miejscu przytoczymy jedna z badań których celem było: 

ustalenie skuteczności leczenia światłem czerwonym i bliskiej podczerwieni w zmniejszeniu wybroczyn, zmarszczek, szorstkości skóry i śródskórnej gęstości kolagenu.[1]

oraz zdjęcie z badani:

Fotografia kliniczna ujawniła widoczne zmiany zmarszczek i szorstkości skóry. 

Rycina 3 pokazuje przykład dla jednego pacjenta w każdej grupie leczenia, porównując stan wyjściowy (t0) z t30.

Materiały i metody: W kontrolowanym badaniu wzięło udział 136 ochotników. Spośród tych ochotników 113 osób losowo przydzielonych do czterech grup leczonych było leczonych dwa razy w tygodniu światłem wielokolorowym 611–650 lub 570–850 nm (znormalizowanym do ∼9 J / cm 2 w zakresie 611–650 nm) i porównywano z kontrolami ( n = 23). Napromienianie i czas trwania leczenia różniły się we wszystkich grupach leczenia. Dane zebrane na początku i po 30 sesjach obejmowały ślepe oceny fotografii klinicznej, ultrasonograficzne pomiary gęstości kolagenu, komputerową profilometrię cyfrową oraz ocenę zadowolenia pacjenta. 

Wyniki: Leczeni pacjenci doświadczyli, znacznej poprawy cery i jakości, szorstkości skóry ocenianej profilometrycznie i ultrasonograficznie mierzonej gęstości kolagenu. Ślepa ocena kliniczna zdjęć potwierdziła znaczną poprawę w grupach interwencyjnych w porównaniu z grupą kontrolną. 

 

Link do źródła badań.

[1] Wunsch A and Matuschka K. A Controlled Trial to Determine the Efficacy of Red and Near-Infrared Light Treatment in Patient Satisfaction, Reduction of Fine Lines, Wrinkles, Skin Roughness, and Intradermal Collagen Density Increase. Photomedicine and Laser Surgery. Feb 2014.

 

 

 

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial