MitoHACKER – Naturalnie Cię naładuje! 

Najbardziej znani badacze fotobiomodulacji potwierdzają zastosowanie poniższych długości fali:

– 600-700 nm – działanie na tkanki powierzchniowe,

– 780 do 950 nm – działanie na tkanki głębsze,

– 700-770 nm – nie ma znaczącego wpływu na organizm,

MitoHACKER w wersji podstawowej łączy w sobie długość fali czerwonej i bliskiej podczerwieni w oparciu o kombinację dwóch długości fali 660 nm / 850 nm (1:1). Istnieje możliwości dołożenia na indywidualne zamówienie  dodatkowej opcji – dostosowania spektrum, np. 610 nm, 630 nm, 660 nm, 670 nm itp. dzięki temu urządzenie ma dodatkowe pozytywne efekty, a zatem może być szerzej stosowane.

 

Podsumowując!

Najbardziej skuteczna jest długość fali w środku zakresu 600 nm i w dolnej środkowej części zakresu 800 czyli w spektrum 660-670 nm i 830-850 nm

MitoHACKER z kombinacją fali 660 nm / 850 nm ma największy wpływ na proces oddychania komórkowego, a korzystne efekty są rozpowszechnione między innymi w obszarach poprawy zdrowia skóry, szybszej regeneracji mięśni, zmniejszenia bólu stawów, wyższych poziomów testosteronu, a nawet utraty wagi [ Odniesienie ]

INTENSYWNOŚĆ – Czyli ilość energii, która dociera do twoich komórek.

Intensywność pokazuje, ile fotonów ciało jest wystawione na danym obszarze.

Intensywność – znana również jako promieniowanie – jest mocą światła na powierzchni. Jest to zazwyczaj testowane za pomocą miernika intensywności, który daje wynik w W / m 2 . W wielu badaniach wyniki podano w jednostkach mW / cm 2 lub J (dżule).

Naukowe badania potwierdzają, że terapia laserowa o niskiej intensywności 10-20 mW / cm 2  oraz 50-100 mW / cm 2 są skuteczne i idealna przy kombinacji fali 660 nm / 850 nm. Ważnym w doborze intensywności jest czas ekspozycji ciała oraz wskazanie terapii. [ Odniesienie ]

Podsumowując!

Odległość MitoHACKER od ciała może znajdować się od 20 do nawet 90cm do ciała w zależności od modelu.

Powyższy rysunek wskazuje najdogodniejsze miejsce jakie powinna zająć osoba poddająca się fototerapii MitoHACKER w zależności od jednostki świetnej.

Przykładowo modele:

MitoHACKER 300

  • 5 – 15 cm – czas ekspozycji 10-15 min w intensywności 110 mW/m2 co daje  20 -25 % pokrycie ciała
  • 30 cm – czas ekspozycji 20 – 25 min  w intensywności 20 – 25 mW/m2 co daje  40 -55 % pokrycie ciała
  • 45 cm – czas ekspozycji 25 – 35 min  w intensywności15 mW/m2 co daje  60 – 70 % pokrycie ciała

MitoHACKER 900

  • 5 – 15 cm – czas ekspozycji 10-15 min w intensywności 110 mW/m2 co daje  40 – 45 % pokrycie ciała
  • 15 – 30 cm – czas ekspozycji 15 – 25 min w intensywności 40 – 45 mW/m2 co daje  60 -70 % pokrycie ciała
  • 45 – 90 cm – czas ekspozycji 20 – 30 min w intensywności 20 mW/m2 co daje  pełne pokrycie ciała

MitoHACKER 2400

  • 5 – 15 cm – czas ekspozycji 10-15 min w intensywności 110 mW/m2 co daje  70 – 80% pokrycie ciała
  • 15 – 30 cm – czas ekspozycji 15 – 25 min w intensywności 70 – 80 mW/m2 co daje  90% pokrycie ciała
  • 45 – 90 cm – czas ekspozycji 20 – 30 min w intensywności 20 mW/m2 co daje  pełne pokrycie ciała

Powyższe rozwiązania pokazuję, że poddanie całego ciała fototerapii MitoHACKER w górnych wartościach jest niemożliwe. Dlatego zaleca się w razie potrzeby powtórzenie naświetlania w innym obszarze.

Istnieje również możliwość połączenie kilku modeli MitoHACKER w jeden zsynchronizowany z sobą moduł. Przykładowe  rozwiązania:

Częstotliwość naświetlania: 2 razy do 14 razy w tygodniu.
Utrzymanie: kontynuuj używanie MitaHACKER kilka razy w tygodniu.

Przed zabiegiem zapytaj lekarza, czy masz przeciwwskazania do fizjoterapii

Pola elektromagnetycznego (EMF) 

Pole magnetyczne jest generowane przez elektrony płynące w obwodzie. Silne pole magnetyczne jest być szkodliwe!

Pola elektromagnetycznego (EMF) w MitoHACKER!

Testy EMF wykazują, że jednostki MitoHACKER są w pełni bezpieczne dla zdrowia, a emitowane wartości pola elektromagnetycznego są znikome i  o wartościach dopuszczalnych.

 

Ostrzeżenie!

Treści zawarte na stronie nie służą jakiejkolwiek formie leczenie, strona ma charakter typowo edukacyjny i promocyjny. Wszelkie zawarte na niej treści prosimy weryfikować z wykwalifikowanym personelem służby zdrowia.

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial