“Mitochondria – małe organella komórkowe – są siłą napędową całego ciała. Im sprawniej przebiegają procesy energetyczne w ich wnętrzu, tym lepiej jesteśmy chronieni przed chorobami.”

Światło jest esencją życia na ziemi,

wszelkie biologiczne istnienie zależne jest od świtała. Każda żyjąca komórka potrzebuje energii do podtrzymania jak i zbudowania nowego życia. Życie to nieustanny proces tworzenia, a światło czerwone i pod czerwone (NIR) odgrywa strategiczną w nim rolę.

Światło dzieli się na różne długości fal w spektrum światła naturalnego, długości fal światła został dokładnie przebadany. Dowiedziono, że terapia światłem czerwonym i pod czerwonym zmniejsza stres oksydacyjny, poprawia sygnalizację komórkową, powodując aktywację licznych wewnątrzkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych, zwiększa syntezę białek, aktywację enzymów i przyspieszenie cyklu komórkowego, w tym ich oddychania. Wpływa również na zmniejszenie napięcia  powierzchniowego wody organicznej, zwiększając dystans pomiędzy cząsteczkami wody, co z kolei przyspiesza reakcje chemiczne dostarczające komórce więcej energii.

Tak stworzone środowisko jest dogodne do zwiększonej produkcji adenozynotrifosforanu (ATP). ATP jest cząsteczką wymaganą przez wszystkie żywe komórki w tym ludzkie do wytwarzania życiodajnej energii.

Podsumowanie! – Czerwone światło zwiększa produkcję energii komórkowej

Im bardziej wydajnie mitochondria wytwarzają energię ATP poprzez zwiększoną aktywność, tym efektywniejsze jest funkcjonowanie twojego organizmu. Spośród wielu zalet terapii światłem opartej o jednostki emisji światła czerwonego i pod czerwonego – MitoHACKER, można wymienić kilka jako wiodące:

  • zwiększenie odporność na stres,
  • poprawia wydajność organizmu,
  • przyspieszenie odnowa biologiczna – regeneracja,
  • polepszenie funkcji poznawczych,
  • zwiększenie potencjału podczas zmożonej aktywności fizycznej, w tym seksualnej.

 

Z lekcji biologi!

Mitochondrium – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych. Organella te mają różną wielkość, przeważnie od 2 do 8 μm, mogą też szybko zmieniać swój kształt i rozmiary. Są one miejscem, w którym w wyniku procesu oddychania komórkowego powstaje większość adenozynotrifosforanu (ATP) komórki, będącego jej źródłem energii[1]. Oprócz tego mitochondria są zaangażowane w wiele innych procesów, takich jak sygnalizacja komórkowa, specjalizacja, wzrost i śmierć komórki, czy też kontrola cyklu komórkowego[2].

Animacja Mitochondrii

Mitochondria Animation from Richard Meade on Vimeo.

Zasilanie komórki mitochondriów

Powering the Cell Mitochondria from Sean Bowles on Vimeo.

 

Funkcja mitochondriów

Najważniejszymi rolami mitochondriów są wytwarzanie ATP poprzez oddychanie komórkowe oraz regulacja metabolizmu komórki[5]

Mitochondria and ATP Synthesi from Nanobotmodels on Vimeo.

Przemiany energetyczne 

Najważniejszą rolą mitochondrium jest wytwarzanie ATP, znajdujące odzwierciedlenie w ilości białek błony wewnętrznej mitochondrium, które je przeprowadzają. Zachodzi ono dzięki utlenianiu głównych produktów rozkładu glukozy – pirogronianu i NADH, wytwarzanych w cytozolu[5]. Ten proces oddychania komórkowego, nazywanego także oddychaniem tlenowym, zależny jest od obecności tlenu. Kiedy ilość tlenu dostarczanego mitochondriom jest ograniczona, produkty glikolizy przetwarzane są w ramach oddychania beztlenowego, procesu który nie zachodzi w mitochondriach[5]. Jest to jednakże proces niekorzystny z energetycznego punktu widzenia, ponieważ podczas oddychania tlenowego uzyskiwane jest około 13 razy więcej energii niż podczas oddychania beztlenowego[18]. Ostatnio zostało dowiedzione, że mitochondria roślinne mogą wytworzyć pewną ilość ATP nawet bez tlenu, stosując jako substrat azotyny[19].

 

Inne funkcje

Mitochondria pełnią role także w innych procesach metabolicznych, takich jak:

Żródło: Wikipedia.org

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial